BANACH USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSTWO

Kwiaty

Ceny orientacyjne:

1- 250zł2- 250zł
3-250zł4-200zł
6-150zł
7-200zł
7-200zł

8-200zł
9-200zł
10-200zł
11-200zł
12-250zł

13-150zł
14-200zł

15-150zł
16-150zł

17-150zł

18-200zł

19-200zł
20-350zł

21-350zł

22-250zł
23-200zł


24-200zł
25-200zł
26-200zł
27- (serce) - 400zł